Veiligheid gaat voor alles

Veiligheid & Techniek

Veiligheid heeft voor BK Gas de hoogste prioriteit. BK Gas speelt dan ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van veiligheidsnormen en fungeert als gesprekspartner van overheden en brancheorganisaties. BK Gas informeert u graag over de belangrijke veiligheidsaspecten bij de verkoop van autogas aan uw klanten.

Om op een veilige wijze autogas op uw tankstation af te leveren maken wij gebruik van een moderne vloot van tankwagens, die is uitgerust met een hittewerende bekleding. Mocht een tankwagen onverhoopt in een heftige brand terechtkomen, dan voorkomt die bekleding acuut ontploffingsgevaar.

download

pdf teken Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen PGS16, LPG afleverinstallaties

pdf teken Veiligheidsinformatieblad LPG