De juiste prijs

Prijs

Van de landelijk verkrijgbare motorbrandstoffen is LPG al jaren het goedkoopst. De relatief lage prijs is mede het gevolg van de lagere accijns die geheven wordt. Om autogas voor de consument nog aantrekkelijker te maken worden er op tankstations waar LPG wordt verkocht vaak aanzienlijke kortingen verstrekt op onze bovengenoemde landelijke adviesprijs.

Omdat autogas een aardolieproduct is, is de prijs van LPG gekoppeld aan de prijs van ruwe olie. Toch volgt autogas niet altijd de prijsbewegingen van benzine en diesel. Dit komt onder andere door een verschillende dynamiek in vraag en aanbod. Zo is de vraag naar LPG in de winter hoger, aangezien het ook wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.