SCHOON AUTORIJDEN

Wat is LPG?

LPG is een afkorting van “Liquified Petroleum Gas”. Autogas is een mengsel van propaan en butaan. Beide producten zijn bij kamertemperatuur gasvormig, maar worden onder druk vloeibaar. Propaan en butaan komen vrij bij raffinage van aardolie en bij productie van aardgas. LPG wordt niet alleen toegepast als autobrandstof, maar wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor verwarming, als grondstof in de chemie en als drijfgas in spuitbussen.

Schoonrijden

De Europese Unie heeft gasvormige brandstoffen als LPG geclassificeerd als transitiebrandstof in de directive for alternative fuels (2014/94/EU), die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de reductie van CO2-uitstoot op korte termijn en de transitie naar andere duurzame brandstoffen op langere termijn.

Gasvormige brandstoffen zijn schoon en klimaatvriendelijker dan diesel en benzine. Uit de vergelijkende RDE (“Real driving emissions”) tests wordt duidelijk dat gasvormige brandstoffen beduidend lagere emissiewaarden laten zien dan benzine en diesel. Daarmee kan met de inzet van autogas op korte termijn een grote winst behaald worden.
Als milieuvriendelijke brandstof heeft LPG niet alleen een enorme voorsprong op benzine en diesel, maar ook op andere milieuvriendelijke brandstoffen als aardgas en waterstof. Autogas is namelijk de enige “alternatieve” brandstof die in geheel Europa beschikt over een goede infrastructuur. De milieuvoordelen van LPG ten opzichte van de overige gasvormige brandstoffen (LNG en CNG) zijn ook substantieel mede door de absentie van methaan uitstoot. Volgens de Intergovernmental Panel on Climate Change is de uitstoot van methaan 84 x schadelijker dan CO2.