De juiste prijs

Prijs

Van de in België verkrijgbare motorbrandstoffen is LPG al jaren het goedkoopst. De relatief lage prijs is met name het gevolg van het feit dat er geen accijnzen geheven worden. Door de gunstige milieueffecten wordt autogas per liter dus veel minder belast dan benzine en diesel.

Om autogas voor de consument nog aantrekkelijker te maken worden er op tankstations waar LPG wordt verkocht vaak aanzienlijke kortingen verstrekt op bovengenoemde officiële maximumprijs.

Omdat autogas een aardolieproduct is, is de prijs van LPG gekoppeld aan de prijs van ruwe olie. Toch volgt autogas niet altijd de prijsbewegingen van benzine en diesel. Dit komt onder andere door een verschillende dynamiek in vraag en aanbod. Zo is de vraag naar LPG in de winter hoger, aangezien het ook wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden.