Energieakkoord | SER - BK Gas

Marktleider in autogas

01-06-2014

Energieakkoord | SER

Partijen leggen in dit Energie akkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. De Nederlandse overheid is met de SER (Sociaal-Economische Raad) overeengekomen dat de Nederlandse mobiliteit- en transportsector TTW CO2 reductie van 37 MT in 2014, 25 MT in 2030 en 12 MT in 2050 gaat realiseren. In 2020 zou dit dan resulteren in 265.000 LPG auto’s, 10.000 LPG bussen en 1.200 LPG dual-fuel tankwagens op de weg.
Tezamen met een honderdtal bedrijven uit de branche heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in juli 2014 het visiedocument “Een duurzame brandstoffenvisie met LEF” gepresenteerd. Hierin wordt de visie gepresenteerd hoe vervoersmiddelen efficiënter gemaakt kunnen worden en welke duurzame brandstoffen op welk moment in de tijd ingezet moeten worden om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen uit het SER Energieakkoord.

Met “Green deal” heeft de Nederlandse autogassector als reactie hierop een plan gepresenteerd aan het Ministerie hoe de CO2 reductie voor het bestaande wagenpark in Nederland welke op fossiele (diesel en benzine) brandstoffen rijdt. Op dit moment 79% van het bestaande wagenpark. Om dit mogelijk te maken dient de wegen- en de motorrijtuigenbelasting van de auto’s niet te worden aangepast. Dit betekent geen hogere wegenbelasting voor LPG\autogas auto’s en geen verzwaring van de autogasinstallaties voor de motorrijtuigenbelasting. Als dit plan wordt ondersteund dan zal de branche waarschijnlijk vernieuwde interesse krijgen om nieuwe auto’s te lanceren met een ingebouwde autogasinstallaties.

pdf teken  Duurzame brandstofvisie met LEF