EC | LPG meest haalbare alternatieve brandstof - BK Gas

Marktleider in autogas

24-01-2011

EC | LPG meest haalbare alternatieve brandstof

De Europese Commissie (EC) heeft op grond van de rapporten van de European Expert Group* een nieuw wetsvoorstel gemaakt “Alternative Fuels Directive” welke vervolgens heeft geleid tot de nieuwe Europese strategie.
De conclusie van de European Expert Group is dat LPG op dit moment de meest haalbare alternatieve brandstof in Europa is. In een rapport staat letterlijk: “automotive LPG is momenteel de meest haalbare alternatieve brandstof in Europa, mede dankzij een uitgebreid Europees netwerk van meer dan 27.000 verkooppunten.”
De huidige infrastructuur zorgt dat autogas direct milieuvoordelen oplevert zonder significante investeringen. Ook is volgens het rapport LPG de meest aangewezen brandstof is om als transitie brandstof te dienen tot het moment dat meer duurzame energie oplossingen economisch haalbaar zijn binnen de transport sector. De European Expert Group stelt ook dat het aandeel autogas in 2020 in de totale brandstoffen mix in Europa zou moeten stijgen van 3 naar 10 procent.
Het rapport kijkt verder vooruit en stelt dat in de toekomst bio-LPG beschikbaar zal zijn. Autogas levert nu al een CO2 besparing van ca 10%. De eventuele introductie van bio-LPG kan deze uitstoot nog verder terugdringen. Als we de groeiende energie behoefte van Europa in ogenschouw nemen dan levert de beschikbaarheid van bio-LPG ook een bijdrage aan het veilig stellen van de energievoorziening in Europa op langere termijn.

pdf teken Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

pdf teken Report of the European Expert Group on the future of fuel

* De European Expert Group is opgericht in maart 2010 door de Europese Commissie en houdt zich bezig met de toekomst van brandstoffen ten behoeve van transport.