Autogas is veilig

Autogas is een veilige alternatieve brandstof die niet giftig is, niet corrosief en niet oplosbaar in water.

b_veilig_groep